De Medezeggenschapsraad, of kortweg de MR, is samengesteld uit ouders en leerkrachten van de school. Iedere school heeft  zijn eigen MR, die de achterban vertegenwoordigt ten aanzien van het beleid op school. Door nauw overleg en vroegtijdige betrokkenheid komt de MR tot beslissingen in haar adviserende en sturende functie. Ons motto is met optimistische en kritische blik het beleid toetsen en sturen. Communicatie met alle partijen is hierin zeer belangrijk. De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd. De vergaderdata kunt u in de kalender terugvinden. De notulen zijn op te vragen door een mail te sturen naar de MR.

Bij de start van het schooljaar wordt in het Regenboognieuws een MR voorstelstukje geplaatst. Hierin kunt u lezen wie er namens team en ouders zitting hebben in de MR. Ook kunt u foto’s van de MR leden vinden op het fotobord in de school.

Uw mening telt! Heeft u vragen of opmerkingen die u met de MR wilt bespreken ? Voor informatie of opmerkingen kunt u ons mailadres gebruiken: mr.regenboog@degroeiling.nl.