Rekenen     

Het SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling) heeft voor de groepen 1 t/m 8 de gehele reken leerlijn omschreven. Wilt u meer informatie: Inhoudslijnen rekenen-wiskunde – SLO

Groep 3 t/m 8:  In groep 3, 4 en 5 is het automatiseren van sommen tot 10, tot 20 en tot 100 erg belangrijk. Wij toetsen dit 2x per jaar met de Bareka. Daarna maken wij een plan om instructies te geven bij uitval en te oefenen op tempo. Cito toetsen: Buiten de methode toetsen nemen wij ook 2x per jaar de cito toets af. Dit geeft een beeld van het geleerde. Na analyse van de leerkracht gebruiken wij de gegevens ook weer als startpunt voor de volgende periode. Wat wordt beheerst? Wat moet nogmaals aandacht krijgen of behoeft meer inoefening. Onze Interne begeleider monitort de ontwikkeling van alle leerlingen en groepen.

Taal

  Het SLO heeft voor de groepen 1 t/m 8 de gehele taal leerlijn omschreven. Wilt u meer informatie hierover. Inhoudslijnen Nederlands – SLO Het begrijpend lezen oefenen wij door middel van “Rijke teksten” Door aantrekkelijke teksten te kiezen passend bij de groep en het stellen van vragen over de tekst en verder verdiepen van de tekst krijgt het meer betekenis. Ook werken wij met Nieuwsbegrip en Junior Einstein.

Lezen is leuk! Veel lezen en voorgelezen worden is belangrijk. Daarom hebben wij in onze schoolbibliotheek een groot assortiment boeken. Door deze op niveau in de kasten te zetten en te coderen kunnen kinderen op school naar hartenlust lezen in een boek op het eigen niveau. Door veel “leeskilometers” te maken horen de kinderen veel woorden wat goed is voor het vergroten van de woordenschat (het aantal woorden dat ze kennen). Door veel te lezen wordt het kind taalgevoelig en raakt bekend met de goede wijze van opbouw van zinnen. Ook krijgt het inzicht in verhaalopbouw en door intens te lezen stimuleert het ook nog eens de fantasie. En dat is weer handig bij het zelf schrijven van verhalen.

Spelling

Er zijn vaste momenten in de week dat we aan spelling werken. Daarbij gebruiken wij de methode Taal Actief. Deze methode gebruiken wij vanaf groep 4. Deze methode werkt met luisterwoorden, weetwoorden en regelwoorden. Vanaf groep 6 komt er werkwoordspelling bij. Wij werken hoofdzakelijk op papier, maar er zijn ook mogelijkheden om leerlingen op het Chromebook te laten oefenen.