Als uw kind 2 jaar is kunt u uw kind al inschrijven voor de basisschool.
Hoe gaat dat eigenlijk? En hoe regel je de inschrijving bij een verhuizing?

Graag ontvang ik u voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en een rondleiding door ons schoolgebouw onder schooltijd. Ik kan u dan laten zien hoe kinderen hier met plezier leren: vreedzaam, creatief, met elkaar en zelfstandig.

Mail of bel mij via de contactgegevens en ik maak graag met u een afspraak.

Met hartelijke groet,
Jet van Eijsden 

Het kennismakingsgesprek

In een kennismakingsgesprek vertelt de directeur over de school en kunt u uw vragen stellen. De directeur vraagt ook naar de ontwikkeling van uw kind, de medische voorgeschiedenis, ervaringen of opmerkingen van de peuterspeelzaal over speelgedrag en werkhouding. Zaken die in belang van uw kind zijn om een goede start op onze school mogelijk te maken. Heeft u al een kind bij ons op school en u wilt uw andere kind(eren) aanmelden? Ook dan willen we, vooraf aan de plaatsing van het broertje of zusje, met u een gesprek.

Informatie van de peuterspeelzaal

Aan het einde van de periode op de peuterspeelzaal vullen de leidsters een overdrachtsformulier in. Dit formulier sturen zij, nadat de ouders het hebben ingezien, naar de basisschool.

Uw kind komt van een andere basisschool

Als uw kind van een andere basisschool komt vanwege een verhuizing bijvoorbeeld, dan vragen we naar het ‘onderwijskundig rapport’ van de vorige school. U krijgt dat mee van de directeur van die school. Onze directeur neemt, voordat het kind bij ons geplaatst wordt, altijd contact op met de school van herkomst.

De directeuren van de scholen in Waddinxveen hebben met elkaar afgesproken dat een leerling niet zomaar een overstap kan maken naar een andere basisschool binnen dezelfde gemeente. Pas wanneer op directieniveau overeenstemming tussen beide scholen plaatsvindt, komt er een intakegesprek op de nieuwe school.

In principe kan deze overstap alleen na de kerst- en zomervakantie. Voor verdere informatie kunt u bij de directie vragen naar het protocol van de Waddinxveense basisscholen.

 

Aanmeldingsformulier

Na de kennismaking krijgt u een aanmeldingsformulier mee. U kunt dit thuis invullen. Privacygevoelige informatie is alleen toegankelijk voor de directie, de onderwijsinspectie, de groepsleerkracht, het schoolbestuur en de schoolarts. Als er aanleiding is voor het verkrijgen van nadere informatie, dan plannen we een vervolgafspraak voordat de leerling geplaatst wordt.

 

Plaatsing

De directie plaatst op basis van de beschikbare gegevens het kind in een van onze groepen. U krijgt, ongeveer twee maanden voordat uw kind definitief geplaatst wordt, bericht in welke groep en bij welk leerkracht uw kind komt.

 

Vast wennen op school

Voordat uw kind vier jaar is, mag hij vier keer een dagdeel in de groep meedoen. Kinderen die in de laatste drie weken vóór de zomervakantie vier jaar worden, starten in het nieuwe schooljaar. U kunt dan zelf met de betreffende leerkracht afspraken maken voor kennismakingsbezoekjes.

 

Doelstellingen van de school respecteren

Van ouders vragen wij of zij de doelstellingen van de school respecteren en akkoord gaan met de concrete invulling daarvan. Voor verdere informatie verwijzen wij naar het beleidsstuk van De Groeiling: toelatingsbeleid van de scholen van De Groeiling.

Uitgangspunt van De Regenboog is, dat alle kinderen deelnemen aan de activiteiten die volgens het schoolplan, het activiteitenplan en de schoolgids voor hen bestemd zijn. Dit omvat ook het vak catechese/levensbeschouwing en andere zaken in de school zoals gebed en vieringen. Zie ook onze identiteit.