Vreedzaam

Vanuit de visie van de Vreedzame School zijn alle kinderen onderdeel van de leefgemeenschap op school. Kinderen leren samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Zij voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en staan open voor verschillen tussen mensen. Ons programma leert kinderen zich bewust te worden van situaties die spelen op school en om samen tot oplossingen te komen. Door deze samenwerking ontwikkelen de kinderen vaardigheden die ze als (toekomstig) burger in onze democratische samenleving, nodig hebben.

Plezier

Kinderen die plezier maken, voelen zich geborgen in de leeromgeving. Dit is een voorwaarde voor ontwikkeling. Door te leren met plezier, wordt leren vanzelfsprekend. Het lesprogramma stimuleert kinderen om nieuwsgierig zijn, zodat zij vanuit hun eigen enthousiasme nieuwe dingen leren.

Zelfstandig

Kinderen leren welke taken zij kunnen doen passend bij hun ontwikkeling. Iedereen draagt hierin een stukje verantwoordelijkheid. We leren hen om te plannen, focus te houden en uit te voeren. Zo worden er bij onze vreedzame aanpak leerlingmediatoren opgeleid die helpen bij het oplossen van conflicten. Bovendien krijgen alle kinderen een stem: ze leren meedenken over hun omgeving en daar verantwoordelijkheid voor te nemen.

Groeien

‘Alles wat aandacht krijgt groeit’. Kinderen groeien in hun ontwikkeling, in niveau, op sociaal emotioneel gebied, in zelfstandigheid en in verantwoordelijkheid, kortom als mens. Hiervoor gebruiken wij een combinatie van schrift, digitale middelen en vooral veel persoonlijk contact. Het woord zorg is namelijk onlosmakelijk verbonden met het woord ‘groeien’. Met de juiste zorg ontwikkelt ieder kind zich optimaal.

Creatief

Creativiteit is heel belangrijk op een plek waar we samenwerken aan een mooie toekomst voor al onze leerlingen. Wij vragen aan de leerlingen om creatief na te denken en creatief naar oplossingen te zoeken. Het ontplooien van de eigen talenten vormt onderdeel hiervan.

Aandacht voor iedereen

Alle kinderen krijgen zorg op maat. Leerlingen die meer uitdaging vragen krijgen extra ondersteuning in en buiten de klas. Onze talentcoach zorgt ervoor dat deze kinderen de uitdaging vinden die bij ze past. Eén keer in de week neemt zij de kinderen apart en helpt zij hen op weg om uitdaging te blijven vinden in het werk op school. Leerlingen met meer zorgbehoefte krijgen ook dagelijks extra aandacht. In de klas krijgen zij een verlengde instructie om zoveel mogelijk op niveau te blijven. Onze intern begeleider observeert en begeleidt de leerkrachten om ervoor te zorgen dat alle kinderen de aandacht krijgt die zij nodig hebben.

Wij werken met 4 niveaus op onze school
• meerbegaafd
• plusniveau
• basisniveau
• zorgniveau.

Bestuur

Onze school maakt deel uit van Stichting De Groeiling. De Groeiling vertegenwoordigt het katholiek onderwijs in negen gemeenten in en rond Gouda. De Groeiling bestaat uit 24 scholen, met meer dan 5.000 leerlingen en ruim  550 medewerkers.