8.30 Begin van de schooldag 

Het kleuteronderwijs kent vele facetten. Elk moment maken wij tot een leermoment. Van het vergroten van de zelfstandigheid door het uitdoen van de jas en tas en zorgdragen voor je spullen tot het praten en spelen met andere kinderen. Hoe ga je met elkaar om? Wat doe je als je een conflict hebt of als je iets (nog) niet zelfstandig kan?

 

 

 

 

 

Werken

De kleuters leren door te spelen. De leerkracht zorgt voor een pakkend thema, maakt met de kinderen de juiste materialen en stimuleert de kinderen in de ontwikkeling door de juiste vragen te stellen. In welke hoek ga jij? Huishoek, zandtafel, schilderbord, leeshoek, voorbereidend schrijfhoek, bouwhoek, verdieping, kastwerk, rekenhoek, spellen uit de kast. Er zijn zeer veel mogelijkheden. Naast de hoeken werken de leerlingen soms samen met de leerkracht in een kleine kring. De leerkracht doet tijdens een het werken en spelen kijkrondes. Ze helpt kinderen waar nodig en stimuleert ze door de juiste vragen te stellen. Ook geeft de leerkracht lessen in een kleine kring. Hiervoor nodigt ze de kinderen uit die een bepaald doel nog moeten oefenen. Bijvoorbeeld woordenschat of rekenbegrippen. Met de oudere kinderen die eraan toe zijn doet de leerkracht voorbereidende reken en taaloefeningen die ze voorbereiden op de doorstroom naar groep 3.

Eten Wij stimuleren het eten van gezonde voeding. In de ochtend nemen wij de tijd voor een tussendoortje. Wij hebben een continurooster. Dat wil zeggen dat alle kinderen, op de lange dagen, tussen de middag op school blijven. U zorgt voor een tussendoortje en lunch. Wij zorgen voor een gezellige pauze waarin de kinderen als het weer het toestaat buitenspelen.

Brede ontwikkeling

Buiten het thematische beredeneerde aanbod doen de leerkrachten nog veel meer leerzame activiteiten. Zo krijgen de kinderen lessen uit de schoolbrede leerlijn  “vreedzame school”. Door middel van verschillende lessen leren kinderen met elkaar om te gaan. Naast het leren omgaan met elkaar leren de kinderen ook hoe je moet omgaan met elkaars materiaal. Er wordt aandacht besteed aan het creëren van een veilige sfeer in de groep en de school. Dit zodat elk kind zich veilig genoeg voelt om stappen te durven maken in zijn/haar eigen ontwikkeling.

Muziekonderwijs 

Iedere week krijgen de kinderen muziekles van onze vakdocent Muziek.

Gymnastiek en  Buitenspelen

De kleuters gaan twee keer in de week gymmen. Deze gymlessen worden gegeven in de inpandige speelzaal. 1x hebben ze les van een vakdocent gym en 1x per week van de eigen leerkracht.  Klimmen en klauteren, stoeispellen, Ren-, en tikspellen, behendigheidsparcours enz. De gymles heeft vele verschillende thema’s. Buitenspelen doen wij dagelijks op het plein waar de kinderen naar hartenlust gebruik kunnen maken van de karren, fietsen, speeltoestellen en de zandbak. Daarnaast bieden de leerkrachten soms taal- of rekenspellen aan die weer gerelateerd zijn aan het huidige thema.

Speciale activiteiten

Door het jaar heen kunnen de kinderen zich verheugen op tal van speciale dagen en activiteiten zoals: Kerstmis, Sinterklaas, Pasen, Carnaval, Sportdag, Schoolreisje, eigen verjaardag en culturele activiteiten. De feestdagen worden uitgebreid op school gevierd. In de week van de feestdag zijn we uitgebreid bezig met de voorbereidingen. We lezen verhalen over de feestdag, we zingen liedjes over de feestdag, we maken verschillende werkjes en knutsels en ontdekken ook het verhaal van de feestdag. Op de feestdag is het natuurlijk één groot feest. Vanuit school worden er activiteiten georganiseerd.

14.30 uur (12.00 op woensdag)

Met lege broodtrommels maar een rugzak vol met nieuwe ervaringen gaan de kinderen weer naar huis.