De basisschool heeft niet alleen als taak het bieden van een breed aanbod aan vakken maar kinderen leren er zo veel meer! Het is een mooie omgeving om ook “Gezond gedrag” aan te kaarten. Daarom stimuleren wij eten van groente en fruit tijdens het tussendoortje of de lunch.

En ook bewegen valt hieronder zoals de gym en het buitenspelen die regelmatig op het rooster staan. Wij hebben een vakdocent gym die in alle groepen 1x per week gymles geeft. Voor de kleuters is dat in onze inpandige speelzaal. Met de oudere kinderen lopen wij naar een “grote” gymzaal in de omgeving van school.

Door het inspannen en ontspannen af te wisselen kom je beter tot leren.