Onze visie

Ons team hecht veel waarde aan een leerklimaat waarin kinderen zich veilig en positief begeleid voelen. Onze school is rooms-katholiek van oorsprong en we vinden het belangrijk om naar elkaar te kijken op basis van respect. Kinderen moeten zich kunnen ontwikkelen in een sfeer van vertrouwen en veiligheid. Wij zien onze school als een oefenplaats voor democratisch, actief burgerschap en als levensbeschouwelijke inspiratiebron.

Kernwaarden

Onze school heeft vijf kernwaarden:

  • Vreedzaam
  • Plezier
  • Zelfstandig
  • Groeien
  • Creatief

VREEDZAAM
Wij werken bewust met de methode ‘Vreedzame School’. Alle kinderen zijn onderdeel van de leefgemeenschap op school. Kinderen leren samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Zij voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en staan open voor verschillen tussen mensen.

PLEZIER
Kinderen die plezier maken, voelen zich geborgen in de leeromgeving. Dit is een voorwaarde voor ontwikkeling. Door te leren met plezier, wordt leren vanzelfsprekend. Het lesprogramma stimuleert kinderen om nieuwsgierig zijn, zodat zij vanuit hun eigen enthousiasme nieuwe dingen leren.

ZELFSTANDIG
Kinderen leren welke taken zij kunnen doen passend bij hun ontwikkeling. Iedereen draagt hierin een stukje verantwoordelijkheid. We leren hen om te plannen, focus te houden en uit te voeren. Zo worden er bij onze vreedzame aanpak leerlingmediatoren opgeleid die helpen bij het oplossen van conflicten. Bovendien krijgen alle kinderen een stem: ze leren meedenken over hun omgeving en daar verantwoordelijkheid voor te nemen.

GROEIEN
‘Alles wat aandacht krijgt groeit’. Kinderen groeien in hun ontwikkeling, in niveau, op sociaal emotioneel gebied, in zelfstandigheid en in verantwoordelijkheid, kortom als mens. Hiervoor gebruiken wij een combinatie van schrift, digitale middelen en vooral veel persoonlijk contact. Het woord ‘zorg’ is namelijk onlosmakelijk verbonden met het woord ‘groeien’. Met de juiste zorg ontwikkelt ieder kind zich optimaal.

CREATIEF
Creativiteit is heel belangrijk op een plek waar we samenwerken aan een mooie toekomst voor al onze leerlingen. Wij vragen aan de leerlingen om creatief na te denken en creatief naar oplossingen te zoeken. Het ontplooien van de eigen talenten is een onderdeel hiervan.

Onze missie

Het is onze missie om deze kernwaarden dagelijks in de praktijk brengen zodat kinderen zich, in een vreedzame school, gezien en gehoord voelen. Kinderen leren hier de basisvaardigheden met plezier: creatief, met elkaar en zelfstandig.

Het is onze missie dat kinderen door onze levensbeschouwelijke overtuiging geïnspireerd raken. Dat kinderen zich bij ons bewust zijn van situaties die zich afspelen op school, dat ze omkijken naar de ander en dat ze samen tot oplossingen komen. Door deze samenwerking hebben de kinderen vaardigheden ontwikkeld die ze als burger in onze democratische samenleving nodig hebben.