Basisschool De Regenboog heeft behalve een team van enthousiaste leerkrachten ook een actieve Ouderraad

De Ouderraad zet zich vooral in voor de diverse activiteiten op school naast het gewone lesprogramma, zoals o.a. Sinterklaas, Kerst, Pasen, Sportdag/Koningsspelen en de afscheidsavond van groep 8. De Ouderraad vergadert zes keer per jaar. Ook de directeur is hierbij aanwezig.

Financiën:
De vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks herzien. Informatie hierover krijgt u jaarlijks via de MR en OR.

U zult begrijpen dat wij zonder uw bijdrage al deze activiteiten NIET kunnen organiseren en uitvoeren. Uw bijdrage wordt dus echt gebruikt voor alle extra festiviteiten in en om de school en deze hebben wij ook hard nodig om alle kinderen deze leuke extra’s te kunnen aanbieden.

Mail: or.regenboog@degroeiling.nl