Rekenen     groep 1,2

Het SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling) heeft voor de groepen 1 t/m 8 de gehele reken leerlijn omschreven. Meer informatie?  Inhoudslijnen rekenen-wiskunde – SLO

Kleuters leren thematisch. Door middels een thema tot rekenvraagstukken te komen leren ze ook over het waarom en omdat de “sommen” binnen een beredeneerd aanbod worden aangeboden, zijn ze beter te onthouden. De volgende methodes gebruiken wij als bron voor de invulling van  het kleuter rekenonderwijs.

De bronafbeelding bekijken Kleuterplein - versie 2 (2015) | Digibordsoftware De Wereld | Jaargroep 1-2 kopen? | Heutink.nl

Om de voortgang van de kleuters te monitoren observeren de leerkrachten de kinderen dagelijks. Twee keer per jaar vullen ze het leerlingvolgsysteem “Kijk” in waarmee wij een goed beeld krijgen van de voortgang van de kleuter. Dit geeft ons handvatten het onderwijs tijdig bij te sturen waar nodig.

Taal groep 1,2

Taal Het SLO heeft voor de groepen 1 t/m 8 de gehele taal leerlijn omschreven. De onderstaande domeinen zijn te onderscheiden (puzzelstukjes) Wilt u meer informatie:   Inhoudslijnen Nederlands – SLO Binnen het beredeneerd aanbod, komen ook taalvaardigheden aan bod. Taal zit als een rode draad door de dag heen verweven. Bijvoorbeeld tijdens werken, buitenspelen, muziek, vreedzame school, voorlezen,  in grote en kleine kringen enz..

In het kleuteronderwijs bieden wij verschillende thema’s aan. De taal- en rekendoelen koppelen we aan activiteiten die betekenisvol zijn binnen het thema. De groep en de diverse hoeken waarin de kinderen spelen worden aangepast aan het thema om zo met context de reken en taalbegrippen aan te bieden.

Enkele voorbeelden van de thema’s: “Wij werken”  In een restaurant /In een speelgoedwinkel /Bij de politie /Bij de tandarts/ Wij gaan op vakantie.