Kennismakingsgesprek
In een kennismakingsgesprek vertelt de directeur Jet van Eijsden over de school en kunt u uw vragen stellen. Jet vraagt naar de ontwikkeling van uw kind, de medische voorgeschiedenis en speelgedrag/werkhouding op de peuterspeelzaal. Deze informatie helpt voor een goede start van uw kind bij ons op school. Heeft u al een kind bij ons op school en wilt u uw kind(eren) aanmelden? Ook dan wij komt Jet graag met u in gesprek. 

Uw peuter aanmelden
Na de kennismaking krijgt u een aanmeldingsformulier mee. Deze kunt u thuis invullen. Privacygevoelige informatie is alleen toegankelijk voor de directie, de onderwijsinspectie, de groepsleerkracht, het schoolbestuur en de schoolarts. Als er vraag is voor meer informatie plannen wij een vervolgafspraak met u in voordat uw kind geplaatst wordt. 

De directie plaatst op basis van beschikbare gegevens uw kind in een van onze groepen. U krijgt, ongeveer twee maanden voordat uw kind definitief geplaatst wordt, bericht over de groep en de leerkracht waar uw kind komt. 

Voordat uw kind vier jaar is, mag hij vier keer een dagdeel in de groep meedoen. Wordt uw kind drie weken vóór de zomervakantie vier, dan start hij of zij in het nieuwe schooljaar. Voor deze kinderen is er ook een moment dat zij mogen kijken op hun nieuwe school. 

Wilt u uw kind aanmelden, vul dan het onderstaande contactformulier in.