Kennismakingsgesprek
Zodra uw kind twee jaar is kunnen wij u uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. (voor de tweede verjaardag dus helaas nog niet) De directeur vertelt over de school en u kunt al uw vragen stellen. Ze vraagt naar de ontwikkeling van uw kind, de medische voorgeschiedenis en speelgedrag/werkhouding op de peuterspeelzaal. Deze informatie helpt voor een goede start van uw kind bij ons op school. Heeft u al een kind bij ons op school en wilt u uw kind(eren) aanmelden? Ook dan komen wij graag met u in gesprek.

Uw peuter aanmelden
Na de kennismaking krijgt u een aanmeldingsformulier mee. Deze kunt u thuis invullen. Privacygevoelige informatie is alleen toegankelijk voor de directie, de onderwijsinspectie, de groepsleerkracht, het schoolbestuur en de schoolarts. Als er vraag is voor meer informatie plannen wij een vervolgafspraak met u in voordat uw kind geplaatst wordt.

De directie plaatst op basis van beschikbare gegevens uw kind in een van onze groepen. U krijgt, ongeveer twee maanden voordat uw kind definitief geplaatst wordt, bericht over de groep en de leerkracht waar uw kind komt.

Voordat uw kind vier jaar is, mag hij vier keer een dagdeel in de groep meedoen. Wordt uw kind drie weken vóór de zomervakantie vier, dan start hij of zij in het nieuwe schooljaar. Voor deze kinderen is er ook een moment dat zij mogen kijken op hun nieuwe school.

Wilt u uw kind aanmelden, vul dan het onderstaande contactformulier in.