Wij zijn een kindcentrum waarin professionals van de buitenschoolse opvang, peuteropvang en van het basisonderwijs kunnen elkaar versterken met kennis en activiteiten.

Buitenschoolse opvang (BSO)

Basisonderwijs en kinderopvang zitten bij ons in één gebouw. ‘Quadrant kindercentra’ verzorgt de opvang en het peuteronderwijs. Zo is er een gezamenlijk aanbod voor kinderen van 0 tot 13 jaar dat op elkaar is afgestemd. Kinderen op de buitenschoolse opvang worden niet gedwongen tot spelactiviteiten waar ze geen behoefte aan hebben. Het is tenslotte hun ‘vrije tijd’.

Peuteronderwijs

Een peuter die zich goed ontwikkelt maakt een betere start op de basisschool. Peuters kunnen zich bij ons spelenderwijs ontwikkelen. Omdat ze al gewend zijn aan ons gebouw en de speelruimtes, is de overstap naar het basisonderwijs niet al te groot.