Samen leren!

De afgelopen weken hebben wij in de verschillende bouwen een twee keer in de week een groeps-doorbroken middag gedraaid. Wat was het leuk om te zien dat de kinderen leerden en groeiden van het samenwerken. Bijvoorbeeld het samen automatiseren van de breuken, naar kommagetallen middels het gooien van twee dobbelstenen. Of het dobbelen van de oppervlakte en omtrek. Daarnaast hebben we in deze middagen tijd gemaakt voor mondelinge Engelse lessen en zijn wij de diepte ingegaan met begrijpend lezen. Kortom, de middagen zijn met plezier zinvol benut. ?