Palmpasen op de Regenboog

Palmpasen!
Komende zondag is het Palmpasen! Voor alle groepen reden om een mooie palmpaasstok te versieren met verschillende
symbolen vanuit het Paasverhaal. Traditiegetrouw worden deze stokken gegeven aan mensen die een opsteker of een steuntje in de rug verdienen. De groep mocht samen beslissen naar wie de Palmpaasstok zou gaan. Zo zijn er stokken bij Souburgh/Anne Frank gebracht, maar ook wilden leerlingen mensen die op de IC hebben gewerkt een opsteker geven. Er is een stok naar een oudere buurman waar vaak belletje wordt geleld! Juf Iris heeft er ook één mee gekregen, groep 4 wilde haar bedanken voor haar goede zorgen het afgelopen schooljaar en wensten haar een fijn verlof. Oftewel ze zijn goed terecht gekomen. Op naar het Paasfeest!