Basisschool De Regenboog heeft behalve een team van enthousiaste leerkrachten ook een actieve Oudervereniging.

Deze Oudervereniging zet zich vooral in voor de diverse activiteiten op school naast het gewone lesprogramma, zoals o.a. Sinterklaas, Kerst, Pasen, Sportdag/Koningsspelen en de afscheidsavond van groep 8. Een keer per jaar vindt er een Algemene Ledenvergadering plaats (ALV). Het Algemeen Bestuur vergadert zes keer per jaar. Directeur is daarbij aanwezig om de communicatie tussen school en de Oudervereniging goed te laten verlopen.

Het kan zijn dat wij en/of de leerkrachten u, als ouder/verzorger, vragen daarbij te helpen.

Daarnaast wil de Oudervereniging graag het contact tussen ouders en school bevorderen.

Financiën:
De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar is tijdens de Algemene Leden Vergadering van 2009 vastgesteld op € 25,00 per leerling. Dit bedrag wordt jaarlijks herzien, maar is tot op heden (schooljaar 2018-2019) nog steeds vastgesteld op € 25,00 per leerling.

Het bedrag is als volgt opgebouwd:

Activiteiten, zoals eerder genoemd: € 15,00
Sinterklaascadeau € 5,50
Klassenbudget € 2,50
Diversen € 2,00
Totaal € 25,00

Uw bijdrage wordt dus echt gebruikt voor alle extra festiviteiten in en om de school en deze hebben wij ook hard nodig om alle kinderen deze leuke extra’s te kunnen aanbieden.

U zult begrijpen dat wij zonder uw bijdrage al deze activiteiten NIET kunnen organiseren en uitvoeren.

Betaling:
Gezien de nieuwe regelgeving zijn wij genoodzaakt iedereen te vragen de bijdrage zelf over te maken naar:

Rekeningnummer NL23 RABO 0366 8249 29
TNV Oudervereniging Regenboogschool
Vermelden Naam leerling(en), groep(en) en locatie

Voor snelle afhandeling kunt u de penningmeester een mail sturen via onderstaand adres met een verzoek om een tikkie of een betaalverzoek.

Luizencontrole/zakken:
Sinds een aantal jaren neemt Basisschool De Regenboog deel aan het ‘hoofdluizen-ouders project’ van de GGD Midden-Holland. Na iedere vakantie worden de haren van de kinderen gecontroleerd. Om de verspreiding van hoofdluis preventief te behandelen kunt u een luizencape aanschaffen. De cape kost € 3,80  per stuk. U kunt deze cape via de OV bestellen door te mailen naar onderstaand adres en het geld over te maken op rekeningnummer NL23 RABO 0366 8249 29 tnv Oudervereniging Regenboogschool.

Dagelijkse bestuur

Voorzitter: Paola Scheurwater ZL
Penningmeester: Nienke Stoltz ZL
Secretaris: Marjolein Smith CL

Vergaderingen:

Maandag 3 september 2018 20.00 uur
Dinsdag 30 oktober 2018 20.00 uur
Maandag 14 januari 2019 20.00 uur
Dinsdag 12 maart 2019 20.00 uur
Maandag 17 juni om 2019 20.00 uur

Mail: or.regenboog@degroeiling.nl