De Medezeggenschapsraad, of kortweg de MR, is samengesteld uit ouders en leerkrachten van de school. Iedere school heeft  zijn eigen MR, die de achterban vertegenwoordigt ten aanzien van het beleid op school. Door nauw overleg en vroegtijdige betrokkenheid komt de MR tot beslissingen in haar adviserende en sturende functie. Ons motto is met optimistische en kritische blik het beleid toetsen en sturen. Communicatie met alle partijen is hierin zeer belangrijk. De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd. De vergaderdata kunt u in de kalender terugvinden. De notulen zijn op te vragen door een mail te sturen naar de MR.

Uw mening telt! Heeft u vragen of opmerkingen die u met de MR wilt bespreken ? Voor informatie of opmerkingen kunt u ons mailadres gebruiken: secretarismr.regenboog@degroeiling.nl.

 

Naam:

Geleding:

Functie in MR:

Melvin van den Berg Ouder ZL Voorzitter
Remco Krebaum Ouder ZL
Lisette van der Sluis Ouder ZL
Jose van Leeuwen Ouder CL
Anne-Marije van Groningen Personeel Vice-voorzitter
Petra van Steen Personeel
Elly Verbakel Personeel
Joyce Sleeuwenhoek Personeel

 

Bij de ingangen van de school kunt u het fotobord vinden van de leden van de MR.
Zo ontdekt u een gezicht bij een naam en kunt u de desbetreffende persoon eerder vinden.