Kennismakingsgesprek
In een kennismakingsgesprek vertelt de directeur over de school en kunt u uw vragen stellen. Ze vraagt naar de ontwikkeling van uw kind, de medische voorgeschiedenis en speelgedrag/werkhouding op de peuterspeelzaal. Deze informatie helpt voor een goede start van uw kind bij ons op school. Heeft u al een kind bij ons op school en wilt u uw kind(eren) aanmelden? Ook dan wij komen graag met u in gesprek.

Uw kind van de andere school aanmelden
Na de kennismaking krijgt u een aanmeldingsformulier mee. Deze kunt u thuis invullen. Privacygevoelige informatie is alleen toegankelijk voor de directie, de onderwijsinspectie, de groepsleerkracht, het schoolbestuur en de schoolarts. Als er vraag is voor meer informatie plannen wij een vervolgafspraak met u in voordat uw kind geplaatst wordt.

Als uw kind van een andere basisschool komt, dan vragen wij naar het ‘onderwijskundig rapport’ van de vorige school. U krijgt dat mee van de directeur van die school. Voordat uw kind bij ons geplaatst wordt, neemt onze directeur contact op met de vorige school.

De directie plaatst op basis van beschikbare gegevens uw kind in een van onze groepen. U krijgt, ongeveer twee maanden voordat uw kind definitief geplaatst wordt, bericht over de groep en de leerkracht waar uw kind komt.

De directeuren van de scholen in Waddinxveen hebben afgesproken dat een leerling niet zomaar van school kan wisselen binnen dezelfde gemeente. Alleen als beide scholen goedkeuren, komt er een intakegesprek op de nieuwe school.

Deze overstap kan alleen na de kerst- en zomervakantie gemaakt worden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de directie.

In overleg met de groepsleerkracht wordt er gekeken wanneer uw kind een dagdeel kan komen wennen op onze school.

Wilt u uw kind aanmelden, vul dan het onderstaande contactformulier in.