De Regenboog is een rooms-katholieke school en een ontmoetingsplaats voor alle kinderen en volwassenen uit onze samenleving.

Aandacht voor iedereen

We verwachten van alle kinderen en ouders dat ze de identiteit van de school respecteren en dat alle kinderen meedoen aan de levensbeschouwelijke activiteiten van de school die binnen schooltijd vallen, zoals catecheselessen, vieringen en dagopeningen. Mensen die een ander geloof belijden en niet in de rooms-katholieke traditie zijn grootgebracht, zijn uiteraard ook van harte welkom op De Regenboog.

Inspiratie

Onze levensbeschouwelijke achtergrond is een belangrijke bron van inspiratie.
Zo werken we in de klas aan een goede sfeer met respect voor elkaar en de eigenheid van ieder mens.

Het logo van De Regenboog is gebaseerd op het verhaal van de Ark van Noach waarin God zijn verbond met ons mensen bezegelt met de regenboog. De duif is hieraan toegevoegd en symboliseert de vrede. Kinderen krijgen vanuit een katholieke basis acht jaar lang een veelkleurige gevarieerde scholing waarna ze uitvliegen de wijde wereld in.

Wij leren onze kinderen hoe we vanuit een christelijke overtuiging met elkaar en met andere mensen moeten omgaan. Hiermee laten we de kinderen ervaren wat Gods bedoeling is met de mens.

Onze identiteit in activiteiten

In onze catecheselessen worden allerlei ervaringen van mensen besproken en in verband gebracht met onze gelovige en Bijbelse traditie.

Onze school onderhoudt nauwe betrekkingen met Geloofsgemeenschap St. Victorkerk, onderdeel van parochie St. Jan de Doper. Vanaf groep 3 bezoekt elke groep 1x per schooljaar de St. Victorkerk. Aan de hand van een thema bekijken kinderen de kerk en worden zij op deze manier geïnformeerd.

Een paar keer per jaar is er op zondag een gezinsviering in onze parochiekerk.
De data van deze vieringen kunt u telkens in het Regenboognieuws vinden. Daarnaast hebben we tijdens kerkelijke feesten, zoals Kerstmis en Pasen, vieringen in de kerk.

De voorbereidingen op de Eerste Heilige Communie en van het Vormsel vinden grotendeels buiten school plaats. Een deel van de voorbereiding gebeurt door de parochie en een deel van de voorbereiding gebeurt thuis in het gezin.
De ouders/verzorgers van groep 4 en van groep 7 krijgen vroegtijdig een brief.
Zij kunnen door deze brief te kennen geven of hun kind meedoet aan de Eerste Heilige Communie of het Vormsel.

Er worden ouderavonden georganiseerd door de werkgroep parochiecatechese waarop de ouders worden geïnformeerd. De data van deze avonden vindt u in het Regenboognieuws.