Kleutergroepen

In de kleutergroepen 1 en 2 gebruiken we de methode Kleuterplein. Jonge kinderen ontwikkelen zich op diverse vlakken. Wij hebben een aantrekkelijk aanbod op de taalgebieden Nederlands en Engels, sociaal-emotionele ontwikkeling, wereldoriëntatie, kunstzinnige oriëntatie en motorische ontwikkeling.

Er komen diverse thema’s aan bod, zoals de seizoenen en de jaarlijkse feestdagen. Vaste hoeken in het lokaal zijn onder andere de bouwhoek en de huishoek. Bij de gymlessen zijn er klim- en klautermaterialen. En natuurlijk spelen de kleuters regelmatig buiten op hun plein.

Overige groepen

Vanaf groep 3 wordt het leesonderwijs verder ontwikkeld. Wij vinden het belangrijk dat kinderen ook thuis lezen. In samenwerking met de bibliotheek ontwikkelen we bij kinderen de nieuwsgierigheid voor boeken. Reken- en taalonderwijs (Nederlands en Engels) zien wij als belangrijke basis. Die basis moet goed zijn en willen we daarom goed ontwikkelen bij onze kinderen. We besteden veel aandacht en tijd aan kennis en vaardigheden op dit gebied.

Naast deze basis is er voldoende ruimte en tijd voor bewegingsonderwijs, creatieve vakken, cultuureducatie, burgerschapsvorming & sociale integratie en voor geschiedenis, aardrijkskunde, natuur- en techniekonderwijs.

Iedere groep maakt minimaal één keer per jaar een educatieve excursie die aansluit bij het lesprogramma.

ICT-faciliteiten

In alle groepen zijn voldoende (digitale) middelen beschikbaar om kinderen optimaal te laten leren. Het uitgangspunt is dat kinderen werken en leren op een manier die voor het betreffende leerdoel en voor het kind het beste werkt. Wanneer dat op een Ipad of een Chromebook is, is dat prima. Wanneer dat met pen en papier is, is dat net zo goed en in sommige gevallen zelfs beter voor de ontwikkeling. ICT en digitalisering zien wij als een middel om doelen te bereiken en niet als doel op zich.

In onze schoolgids vertellen we u meer over de inhoud van ons aanbod.