Wij zijn een ‘Vreedzame School’. Deze term staat voor een compleet programma over sociale competentie en democratisch burgerschap. Dit programma leert kinderen zich bewust te worden van situaties die zich afspelen op school. Het leert ze om samen tot oplossingen te komen. Door deze samenwerking ontwikkelen de kinderen vaardigheden die ze als burger in onze democratische samenleving nodig hebben.

De klas en de school als leefgemeenschap waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen en een stem krijgen. Een leefgemeenschap waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen. Wij hanteren een omgangsprotocol. U kunt dit protocol, net als ons veiligheidsbeleid, vinden in onze schoolgids.

De uitgangspunten van de Vreedzame School sluiten naadloos aan bij onze kernwaarden.

Meer informatie over het programma van de Vreedzame School